5. Навчально-методичне забезпечення

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення (відомість)
2. Відомості про інформаційне забезпечення (відомість)
3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН (Інформація)