2. Копії документів

Копія положення про структурний підрозділ юридичної особи  основним видом діяльності яких є освітня діяльність (документ)
Копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності (документ)
Копія статистичного звіту про фінансові результати (документ)
Акт перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) (акт) 
Акт прийому готовності КК НМетАУ до нового 2018-2019 навчального року (акт)