2. Копії документів

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (витяг)
Акт перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) (акт) 
Акт прийому готовності КК НМетАУ до нового 2018-2019 навчального року (акт)
Висновок №12/03-2019 щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю (акт)